Biblio

Found 1 results

2012
Chu X-G, Zhan F-X, Peng G-P, Chen H-P, Peng T-H, Tang H, Li Y.  2012.  [Subtype and sequence analysis of the gag genes for HIV-1 strains isolated in Hubei province].. Zhonghua shi yan he lin chuang bing du xue za zhi = Zhonghua shiyan he linchuang bingduxue zazhi = Chinese journal of experimental and clinical virology. 26(6):460-3. Abstract