Biblio

Found 1 results

2012
Li F, Yan T, Zhang J, Shao Q, Li B, Li Z-B, Chen G-F.  2012.  [FibroScan can be used to diagnose the size of oesophageal varices in patients with HBV-related cirrhosis].. Zhonghua shi yan he lin chuang bing du xue za zhi = Zhonghua shiyan he linchuang bingduxue zazhi = Chinese journal of experimental and clinical virology. 26(6):470-3. Abstract