Biblio

Found 2 results

2013
2012
Pan X-F, Zhang K, Yang X-A, Li X-J, Xu Q-H.  2012.  [Interleukin-21 expression in serum of patients with acute-on-chronic liver failure and its significance].. Zhonghua shi yan he lin chuang bing du xue za zhi = Zhonghua shiyan he linchuang bingduxue zazhi = Chinese journal of experimental and clinical virology. 26(6):477-9. Abstract