Biblio

Found 8 results

2013
Fang L, Li Y, Zhang Y, Sun D, Liu L, Zhang Y, Zhang S.  2013.  Identification of brachyspina syndrome carriers in Chinese Holstein cattle.. Journal of veterinary diagnostic investigation : official publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc. 25(4):508-10. Abstract
2012
Zhan X-J, Tian C, Zhang Y, Liu C-S.  2012.  [PCR-SSCP molecular identification of Panax ginseng and P. quinquefolius based on ITS2 bar coding SNPs].. Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica. 37(24):3748-51. Abstract