Biblio

Found 1 results

2012
Zhan X-J, Tian C, Zhang Y, Liu C-S.  2012.  [PCR-SSCP molecular identification of Panax ginseng and P. quinquefolius based on ITS2 bar coding SNPs].. Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica. 37(24):3748-51. Abstract