Biblio

Found 1 results

2013
Cao Y-yan, Qu Y-jin, Song F, Bai J-li, Jin Y-wei, Wang H, Li Y, Zhang W-hui.  2013.  [Detection of homozygous deletions in spinal muscular atrophy with genomic DNA sequencing].. Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese journal of medical genetics. 30(4):410-4. Abstract