Biblio

Found 1 results

2013
Ye J, Li Z, Chen Y, Ma L, Li M, Guo H, Wang Y, Yang L, Cheng B.  2013.  [Analysis of null alleles for 17 Y chromosome-short tandem repeat loci in infertile males].. Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese journal of medical genetics. 30(3):330-4. Abstract