Biblio

Found 1 results

2013
Song Y-L, Li Y, Zhu Y-W, Dou Q-L, Aierken A, Chai R-F, Yu X-Y.  2013.  [The study of AutoFlow role in volume controlled ventilation].. Zhonghua wei zhong bing ji jiu yi xue. 25(6):327-30. Abstract