Biblio

Found 1 results

2013
Li Q, Gao W-Q, Zhao Y-Q.  2013.  [Advances in studies on chemical constituents and biological activities of Lawsonia inermis].. Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica. 38(6):795-9. Abstract