Biblio

Found 1 results

2013
Wan D-Q, Guo Q-S, Liu L, Yang W, Zhou M, Li Y-M.  2013.  [Preliminary study on breeding system of Prunella vulgaris].. Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica. 38(6):800-5. Abstract