Biblio

Found 2 results

2013
Shan L-S, Li Y, Ren W, Su S-P, Dong Q-L, Geng D-M.  2013.  [Root architecture of two desert plants in central Hexi Corridor of Northwest China].. Ying yong sheng tai xue bao = The journal of applied ecology / Zhongguo sheng tai xue xue hui, Zhongguo ke xue yuan Shenyang ying yong sheng tai yan jiu suo zhu ban. 24(1):25-31. Abstract