Biblio

Found 1 results

2013
Li L, Zhou X-P, Liu G, Zhang L, Ou Q-H, Hao J-M.  2013.  [Infrared spectroscopic study on leaf senescence of evergreen tree].. Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu. 33(2):340-3. Abstract