Biblio

Found 1 results

2013
Wu Z, Wan H, Shi M, Gao W, Wang Z, Liu H, Li Q.  2013.  [Giant primitive nuroectodermal tumor of mediastinum: a case report with literature review].. Zhongguo fei ai za zhi = Chinese journal of lung cancer. 16(5):273-6.