Biblio

Found 2 results

2013
Li Y-S, Fu W-guo, Dong Z-hui, Wang L-X, Wang Y-qi.  2013.  [Progress in genetic study of aortic dissection].. Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi = Zhonghua yixue yichuanxue zazhi = Chinese journal of medical genetics. 30(4):435-8. Abstract